Vi har anpassat våra tillbehör så att det kan användas på Ergotron-vagnarna