Projektbeskrivning

Med förvaringsbox och handskhållare i RF, uppfällda klaffar