Miljöpolicy2018-12-03T14:36:37+00:00

miljö och kvalitetspolicy inpart trading ab Inpart Trading AB utvecklar, marknadsför, tillverkar behovsanpassade vagnar och tillbehör för verksamheter inom vård och omsorg samt andra branscher. Produktkvalitet, såsom säkerhet, ergonomi, livslängd och miljöhänsyn samt flexibilitet och lyhördhet för kundens behov och önskemål ska prägla vår verksamhet. Detta uppnår vi genom att • Ha serviceinriktade, kompetenta och engagerade medarbetare • Fokusera på resurseffektivitet och leveranssäkerhet i hela tillverkningskedjan • Ta miljö- och kvalitetshänsyn vid val av material, produkter och leverantörer samt tillverkningsmetoder • Utveckla och anpassa produkter i nära samverkan med kunder och leverantörer • Erbjuda produktuppgradering och servicetjänster för att optimera produkternas livslängd • Minimera miljöpåverkan från våra gods- och persontransporter • Förebygga oavsiktliga utsläpp och minimera uppkomst av avfall Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete genom att upprätta årliga förbättringsmål och utvärdera verksamhetens miljö- och kvalitetsprestanda samt säkerställa att vi följer alla relevanta miljöregler och andra bindande krav Vagnhärad 2017-10-26 Birger Malmström, VD för Inpart Trading AB

pdf Ladda ner som PDF